"... przyjmij tę obrączkę na znak mojej miłości i wierności..."